Biologi, 2020

Biologi, 2020

  • Svar 101 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö100 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 99 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 99 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 42 sekunder)
Kompetens 98 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
231
317
410
51
60
70
82
90
109
1112
126