Samhällslära, 1.1.2019-9.11.2019

Samhällslära, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 141 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö141 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 138 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 137 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 44 sekunder)
Kompetens 132 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 25 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
215
328
425
521
60
70
85
99
1020
1112