Geografi , 1.1.2013-21.10.2019

Geografi , 1.1.2013-21.10.2019

  • Svar 994 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 21.10.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34995 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö590 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 587 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 579 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 43 sekunder)
Kompetens 572 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 20 sekunder)
Digital verksamhetskultur387 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 45 sekunder)
Utrustning och programvaror378 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 35 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 10 sekunder)
IKT-kunnande379 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
6
23
35
420
516
60
70
85
925
1022
1113
1212
1
2014
5
26
310
46
515
60
70
82
95
1021
116
124
1
2015
4
24
312
412
55
60
70
81
910
1010
1112
1233
1
2016
47
210
39
411
54
60
70
82
95
100
112
120
1
2017
5
222
390
422
58
60
70
811
99
1029
1137
1213
1
2018
15
244
372
424
53
60
70
815
924
1015
119
121
1
2019
6
214
326
433
519
60
70
82
915
1011