Matematik, 1.1.2012-26.9.2021

Matematik, 1.1.2012-26.9.2021

  • Svar 3288 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 26.9.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 39713 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2098 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 2087 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 2046 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 2005 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)145 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur1019 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Utrustning och programvaror981 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)148 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande986 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
61
70
83
921
1035
1139
1220
1
2013
15
29
318
440
553
60
70
813
954
1047
1124
1220
1
2014
25
218
332
418
540
61
70
89
931
1045
1117
1217
1
2015
9
212
324
447
58
60
71
86
927
1042
1124
1261
1
2016
140
229
321
420
515
60
70
84
911
108
116
121
1
2017
23
282
3223
446
516
62
70
828
917
1059
1192
1220
1
2018
23
290
3181
456
523
62
70
843
956
1039
1123
121
1
2019
12
235
338
490
563
60
70
81
934
1052
11180
1236
1
2020
31
283
354
431
50
60
70
87
91
1028
1131
1210
1
2021
19
224
338
446
51
60
70
87
95