Huslig ekonomi, 1.1.2017-18.6.2019

Huslig ekonomi, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 466 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö464 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 460 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 454 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 12 sekunder)
Kompetens 447 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
8
223
369
418
58
60
70
811
910
1020
1139
125
1
2018
8
231
365
418
55
60
70
810
922
1013
114
120
1
2019
5
214
313
429
518
60