Finska som andraspråk, 2020

Finska som andraspråk, 2020

  • Svar 95 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö95 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 95 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 93 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 51 sekunder)
Kompetens 92 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
223
325
418
52
60
70
81
91
107
1110
122