Handarbete / slöjd, 1.1.2013-18.6.2019

Handarbete / slöjd, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 876 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö586 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 11 sekunder)
Verksamhetskultur 581 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 572 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 20 sekunder)
Kompetens 564 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 21 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 37 sekunder)
Digital verksamhetskultur279 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 12 sekunder)
Utrustning och programvaror268 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 26 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 21 minuter 17 sekunder)
IKT-kunnande262 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 47 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
3
21
37
411
510
60
70
81
914
1015
1110
1210
1
2014
5
23
34
43
56
60
70
80
914
1017
117
124
1
2015
2
25
35
41
52
61
70
82
95
106
113
1217
1
2016
57
211
36
44
54
61
70
82
94
102
113
120
1
2017
13
222
394
414
55
60
70
812
912
1033
1140
124
1
2018
12
248
393
419
58
60
70
811
937
109
112
120
1
2019
5
29
316
438
532
60