Musik, 1.1.2013-18.10.2019

Musik, 1.1.2013-18.10.2019

  • Svar 451 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.10.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34995 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö285 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 283 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 275 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 272 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)3 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Digital verksamhetskultur157 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 4 sekunder)
Utrustning och programvaror150 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)4 st.(Genomsnittlig svarstid 21 minuter 45 sekunder)
IKT-kunnande149 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
3
21
33
42
54
60
70
83
97
109
114
124
1
2014
1
21
38
43
511
60
70
81
910
105
115
123
1
2015
0
21
34
43
50
60
70
80
94
104
115
1213
1
2016
20
27
37
44
53
61
70
80
91
100
110
120
1
2017
1
28
339
49
52
60
70
86
94
1018
1126
121
1
2018
6
212
340
48
55
60
70
87
918
1010
114
122
1
2019
3
26
39
424
510
60
70
81
93
104