Modersmål, 1.1.2019-9.11.2019

Modersmål, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 276 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö276 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 273 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 272 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 265 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
461
546
60
70
86
920
1029
1140