Bildkonst, 1.1.2012-18.6.2019

Bildkonst, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 484 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö311 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 13 sekunder)
Verksamhetskultur 303 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 304 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 37 sekunder)
Kompetens 295 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 51 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 56 sekunder)
Digital verksamhetskultur162 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)
Utrustning och programvaror156 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 8 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 24 minuter 22 sekunder)
IKT-kunnande153 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
90
101
111
124
1
2013
3
20
31
44
52
60
70
80
96
105
116
127
1
2014
6
20
35
43
57
60
70
81
95
105
117
122
1
2015
0
20
33
45
51
60
70
82
94
103
118
1218
1
2016
28
23
34
41
54
60
70
81
93
101
112
120
1
2017
9
215
339
410
55
60
70
88
94
1016
1121
122
1
2018
7
215
346
415
53
60
70
812
912
107
115
121
1
2019
0
212
316
417
515
60