Gymnastik, 1.1.2019-18.6.2019

Gymnastik, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 111 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö111 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 111 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 109 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 104 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
219
323
437
523
60