Kemi, 1.1.2019-3.12.2019

Kemi, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 384 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö384 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 384 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 377 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 372 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
227
344
470
538
60
70
810
918
1043
11122
122