Matematik, 1.1.2019-3.12.2019

Matematik, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 595 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö595 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 593 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 583 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 571 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
11180
125