Tyska, 2020

Tyska, 2020

  • Svar 85 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö85 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 84 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 81 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 79 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
222
314
413
51
60
70
80
92
107
1117
122