Tyska, 1.1.2012-18.6.2019

Tyska, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 897 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö514 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 512 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 503 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 7 sekunder)
Kompetens 493 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)41 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 48 sekunder)
Digital verksamhetskultur327 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 11 sekunder)
Utrustning och programvaror316 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)44 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 18 sekunder)
IKT-kunnande319 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
60
70
82
95
1014
118
126
1
2013
5
20
36
412
515
62
70
87
912
1024
119
126
1
2014
3
21
310
46
514
60
70
84
912
1021
1110
123
1
2015
1
23
39
411
50
60
70
82
97
1016
118
1216
1
2016
46
215
36
49
54
61
70
82
92
101
111
120
1
2017
3
234
378
419
57
60
70
86
910
1022
1138
126
1
2018
18
234
367
417
59
60
70
89
924
1013
114
122
1
2019
4
214
323
431
523
60