Gymnastik, 2020

Gymnastik, 2020

  • Svar 106 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö106 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 105 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 104 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 54 sekunder)
Kompetens 100 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
326
419
52
60
70
84
90
1011
117
122