Kemi, 1.1.2019-18.6.2019

Kemi, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 189 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö189 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 189 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 186 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 4 sekunder)
Kompetens 185 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
227
344
470
538
60