Matematik, 1.1.2021-1.8.2021

Matematik, 1.1.2021-1.8.2021

  • Svar 128 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.8.2020 - 1.8.2021
    • » Allmän utbildning 2492 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö128 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 127 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 127 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 35 sekunder)
Kompetens 124 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
119
224
338
446
51
60
70
80