Geografi, 1.1.2013-18.6.2019

Geografi, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 74 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 32438 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö42 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 21 sekunder)
Verksamhetskultur 40 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 0 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 39 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 10 sekunder)
Kompetens 38 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 12 sekunder)
Digital verksamhetskultur32 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 29 sekunder)
Utrustning och programvaror31 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 11 sekunder)
IKT-kunnande31 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2014
0
20
30
40
52
60
70
83
913
102
110
120
1
2015
0
21
30
40
50
60
70
81
93
101
112
121
1
2016
3
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
2
20
33
43
50
60
70
80
92
101
113
120
1
2018
1
20
311
42
50
60
70
80
90
100
110
120
1
2019
0
22
34
44
54
60