Teckning, 1.1.2012-18.6.2019

Teckning, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 91 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö26 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 25 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 4 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 24 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 32 sekunder)
Kompetens 24 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)15 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur49 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 16 sekunder)
Utrustning och programvaror45 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 26 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)15 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 44 sekunder)
IKT-kunnande45 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
91
103
115
123
1
2013
2
21
32
44
52
60
70
81
96
104
111
120
1
2014
2
21
31
40
54
60
70
80
91
104
110
120
1
2015
1
21
33
40
50
60
70
81
90
102
110
121
1
2016
5
21
31
40
50
60
70
80
90
100
111
120
1
2017
0
20
35
42
51
60
70
81
94
102
111
120
1
2018
1
21
33
40
50
60
70
80
91
100
111
121
1
2019
0
20
30
42
50
60