Finska som andraspråk, 1.1.2019-18.6.2019

Finska som andraspråk, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 87 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö87 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 87 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 84 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 85 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
210
319
432
522
60