Handarbete / slöjd, 2020

Handarbete / slöjd, 2020

  • Svar 80 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö80 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 77 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 49 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 75 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 14 sekunder)
Kompetens 75 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
225
310
415
51
60
70
83
90
107
115
123