Gymnastik, 1.1.2012-4.8.2021

Gymnastik, 1.1.2012-4.8.2021

  • Svar 1117 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 4.8.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 39687 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö716 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 714 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 699 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 684 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 46 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)40 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 31 sekunder)
Digital verksamhetskultur351 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 41 sekunder)
Utrustning och programvaror341 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 2 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)41 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 6 sekunder)
IKT-kunnande334 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
51
60
70
80
94
1013
1110
127
1
2013
6
21
35
413
516
60
70
85
919
1014
1113
1213
1
2014
5
22
313
411
59
61
70
83
913
1017
117
129
1
2015
1
22
37
413
53
61
70
81
911
1018
118
1212
1
2016
52
213
313
44
51
60
70
83
94
101
112
120
1
2017
11
219
393
412
56
61
70
811
95
1023
1129
123
1
2018
9
223
367
424
57
61
70
811
921
109
114
121
1
2019
4
216
313
433
523
60
70
82
98
1015
1162
1214
1
2020
8
225
313
417
51
60
70
84
90
1011
117
122
1
2021
6
26
318
418
51
60
70
80