Svenska , 1.1.2019-9.11.2019

Svenska , 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 280 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö280 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 280 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 276 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 3 sekunder)
Kompetens 270 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
1128