Gymnastik, 1.1.2019-14.6.2021

Gymnastik, 1.1.2019-14.6.2021

  • Svar 327 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 14.6.2021
    • » Allmän utbildning 11177 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö326 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 326 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 319 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 311 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
4
216
313
433
523
60
70
82
98
1015
1162
1214
1
2020
8
225
313
417
51
60
70
84
90
1011
117
122
1
2021
6
26
318
418
51
60