Matematik, 1.1.2012-29.10.2020

Matematik, 1.1.2012-29.10.2020

  • Svar 3207 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 29.10.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 38835 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö2012 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 2003 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1964 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder)
Kompetens 1921 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)145 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur1024 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Utrustning och programvaror986 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 55 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)148 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande991 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
61
70
83
921
1035
1139
1220
1
2013
15
29
318
440
553
60
70
813
954
1047
1124
1220
1
2014
25
218
332
418
540
61
70
89
932
1047
1117
1217
1
2015
10
212
324
447
58
60
71
86
927
1042
1124
1262
1
2016
140
229
321
420
515
60
70
84
911
108
116
121
1
2017
23
282
3224
448
517
62
70
828
917
1061
1194
1220
1
2018
23
291
3188
460
527
62
70
843
956
1039
1123
121
1
2019
15
240
351
494
564
60
70
81
936
1053
11180
1238
1
2020
42
292
376
434
50
60
70
87
91
1023