Svenska , 2021

Svenska , 2021

  • Svar 82 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (26.10.2020 - 26.10.2021):
    • » Allmän utbildning 2408 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö82 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 81 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 81 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 77 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
212
320
432
51
60
70
83
91
103
110
120