Musik, 1.1.2019-9.11.2019

Musik, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 74 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö74 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 71 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 70 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 5 sekunder)
Kompetens 68 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
26
39
424
510
60
70
81
93
1010
118