Psykologi, 1.1.2012-18.6.2019

Psykologi, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 250 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö98 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 98 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 96 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 56 sekunder)
Kompetens 96 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 29 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)14 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 48 sekunder)
Digital verksamhetskultur135 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 31 sekunder)
Utrustning och programvaror129 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)15 st.(Genomsnittlig svarstid 18 minuter 1 sekunder)
IKT-kunnande131 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 23 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
92
103
113
122
1
2013
5
20
33
42
57
60
70
82
915
104
115
125
1
2014
3
22
311
46
54
60
70
81
94
103
113
123
1
2015
1
21
32
48
50
60
70
81
97
104
115
126
1
2016
3
25
32
42
53
61
70
80
92
101
110
120
1
2017
0
21
312
42
51
60
70
82
90
109
1115
122
1
2018
1
27
318
44
50
60
70
84
94
106
111
120
1
2019
0
21
34
43
51
60