Engelska, 1.1.2019-9.11.2019

Engelska, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 414 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö414 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 406 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 403 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 393 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
236
363
4106
577
62
70
810
927
1046
1133