Fysik, 1.1.2013-18.6.2019

Fysik, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 2060 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1248 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1244 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1221 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 46 sekunder)
Kompetens 1216 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)12 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Digital verksamhetskultur777 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 1 sekunder)
Utrustning och programvaror741 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)12 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 52 sekunder)
IKT-kunnande (DVS)0 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 0 sekunder)
IKT-kunnande744 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 14 sekunder)
Digital verksamhetskultur (DVS)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
8
24
310
430
546
60
70
89
945
1034
1120
1215
1
2014
13
213
322
410
533
61
70
86
922
1036
1117
1213
1
2015
5
210
322
429
56
60
71
84
924
1029
1121
1249
1
2016
110
225
314
416
510
60
70
82
98
105
112
120
1
2017
22
262
3199
437
514
62
70
825
919
1063
1194
1213
1
2018
23
2105
3167
439
521
62
70
843
954
1032
1118
121
1
2019
11
230
348
476
541
60