Bildkonst, 1.1.2019-3.12.2019

Bildkonst, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 116 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö115 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 111 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 6 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 113 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 4 sekunder)
Kompetens 110 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 52 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
212
316
417
515
60
70
83
96
1011
1135
121