Franska, 1.1.2018-21.10.2019

Franska, 1.1.2018-21.10.2019

  • Svar 171 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 21.10.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 12658 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö169 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 167 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 165 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 43 sekunder)
Kompetens 166 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
11
221
334
415
53
60
70
84
910
107
112
120
1
2019
2
26
313
418
514
60
70
82
95
104