Historia, 1.1.2012-18.6.2019

Historia, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 1113 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö651 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 648 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 16 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 638 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)
Kompetens 632 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)50 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 2 sekunder)
Digital verksamhetskultur400 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 14 sekunder)
Utrustning och programvaror382 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 9 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)54 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 46 sekunder)
IKT-kunnande376 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
53
60
70
81
96
1012
1111
1212
1
2013
6
24
35
415
512
60
70
88
916
1015
1112
129
1
2014
8
24
317
47
522
61
70
88
917
1019
119
126
1
2015
3
23
36
415
52
60
70
82
99
1012
1116
1226
1
2016
49
212
39
49
56
60
70
81
95
102
114
121
1
2017
15
231
384
417
511
60
70
817
98
1037
1159
128
1
2018
15
249
395
420
58
60
70
815
931
1020
116
122
1
2019
6
219
332
430
521
60