Biologi, 2020

Biologi, 2020

  • Svar 72 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.7.2019 - 7.7.2020):
    • » Allmän utbildning 6275 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö72 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 72 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 72 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 32 sekunder)
Kompetens 70 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 23 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
231
317
410
51
60
70
80
90
100
110
120