Geografi , 2020

Geografi , 2020

  • Svar 86 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö85 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 84 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 84 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 32 sekunder)
Kompetens 83 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
227
317
410
51
60
70
82
90
108
118
124