Engelska, 2020

Engelska, 2020

  • Svar 274 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö274 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 269 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 262 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 59 sekunder)
Kompetens 257 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
137
265
355
432
53
60
70
87
91
1030
1139
125