Historia, 2020

Historia, 2020

  • Svar 118 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö118 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 117 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 14 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 113 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 19 sekunder)
Kompetens 111 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 8 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
224
327
411
56
60
70
83
91
1013
1116
123