Kemi, 1.1.2019-2.10.2020

Kemi, 1.1.2019-2.10.2020

  • Svar 554 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 2.10.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 10037 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö554 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 550 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 544 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)
Kompetens 534 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
8
224
330
463
537
60
70
80
918
1041
11122
1225
1
2020
26
268
352
430
50
60
70
88
91
101