Informationsteknik, 1.1.2017-18.6.2019

Informationsteknik, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 465 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö463 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 461 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 451 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 446 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
10
234
372
411
55
61
70
88
96
1029
1130
125
1
2018
7
251
365
412
56
61
70
813
919
108
112
120
1
2019
6
210
314
429
511
60