Finska som andraspråk, 1.1.2013-18.6.2019

Finska som andraspråk, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 630 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö437 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 432 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 429 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 430 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur186 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Utrustning och programvaror181 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 9 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 38 sekunder)
IKT-kunnande186 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
0
21
30
44
56
60
70
81
93
1015
1116
124
1
2014
2
21
37
40
59
60
70
80
919
1020
113
121
1
2015
0
21
33
45
50
60
70
81
99
103
115
1211
1
2016
23
26
33
43
55
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
8
218
344
410
53
60
70
810
910
1026
1138
123
1
2018
15
229
383
422
54
60
70
88
915
104
113
120
1
2019
4
210
319
432
522
60