Gymnastik, 1.1.2012-18.10.2019

Gymnastik, 1.1.2012-18.10.2019

  • Svar 1007 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.10.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36344 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö585 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 582 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 570 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 14 sekunder)
Kompetens 558 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 46 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)40 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 31 sekunder)
Digital verksamhetskultur370 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 43 sekunder)
Utrustning och programvaror357 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 2 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)41 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 6 sekunder)
IKT-kunnande352 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
51
60
70
80
94
1013
1110
127
1
2013
6
21
35
413
516
60
70
85
919
1014
1115
1213
1
2014
6
22
313
411
510
61
70
84
914
1018
119
129
1
2015
2
22
37
413
53
61
70
81
912
1018
1111
1214
1
2016
54
213
313
44
53
60
70
83
94
101
112
120
1
2017
12
221
398
412
56
61
70
811
99
1032
1141
124
1
2018
13
237
375
425
57
61
70
812
925
109
114
121
1
2019
9
219
323
437
523
60
70
85
99
106