Fysik, 1.1.2019-9.11.2019

Fysik, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 306 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö306 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 306 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 302 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 20 sekunder)
Kompetens 300 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 55 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
230
348
476
541
60
70
811
922
1035
1132