Gymnastik, 1.1.2017-18.6.2019

Gymnastik, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 577 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö575 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 572 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 560 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 6 sekunder)
Kompetens 548 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
12
222
398
412
56
61
70
811
99
1032
1141
124
1
2018
13
237
377
425
58
61
70
814
928
1010
114
121
1
2019
9
219
323
437
523
60