Studiehandledning, 1.1.2012-18.6.2019

Studiehandledning, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 68 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 33778 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö40 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 39 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 17 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 38 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Kompetens 39 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)
Digital verksamhetskultur26 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 9 sekunder)
Utrustning och programvaror25 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 51 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 25 minuter 2 sekunder)
IKT-kunnande25 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
90
102
110
120
1
2013
0
20
30
42
52
60
70
80
95
100
112
122
1
2014
0
20
33
40
50
60
70
80
90
100
111
121
1
2015
0
20
30
42
50
60
70
80
90
102
110
121
1
2016
1
20
30
41
51
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
1
22
313
40
50
60
70
80
90
104
111
121
1
2018
1
24
37
40
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
42
53
60