Engelska, 1.1.2012-27.10.2021

Engelska, 1.1.2012-27.10.2021

  • Svar 3002 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 27.10.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 39806 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1941 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1921 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 28 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1889 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 28 sekunder)
Kompetens 1861 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)130 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 40 sekunder)
Digital verksamhetskultur899 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 5 sekunder)
Utrustning och programvaror858 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 5 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)138 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 24 sekunder)
IKT-kunnande872 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
511
61
70
85
919
1037
1128
1222
1
2013
13
25
314
444
543
62
70
813
949
1041
1133
1220
1
2014
15
216
326
412
537
60
70
83
934
1052
1114
1213
1
2015
4
27
318
433
54
61
70
82
928
1027
1123
1254
1
2016
134
237
318
415
59
60
70
82
99
105
115
120
1
2017
22
273
3200
448
513
61
70
821
917
1052
11101
1215
1
2018
37
294
3184
457
516
60
70
831
968
1029
1119
123
1
2019
10
226
339
492
574
62
70
82
921
1041
11145
1231
1
2020
23
255
334
429
53
60
70
87
90
1029
1139
125
1
2021
23
216
333
447
51
60
70
84
93
1010