Gymnastik, 1.1.2012-6.8.2020

Gymnastik, 1.1.2012-6.8.2020

  • Svar 1087 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 6.8.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 38650 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö685 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 684 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 668 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 9 sekunder)
Kompetens 651 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 43 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)40 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 31 sekunder)
Digital verksamhetskultur352 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 40 sekunder)
Utrustning och programvaror342 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 0 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)41 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 6 sekunder)
IKT-kunnande335 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
51
60
70
80
94
1013
1110
127
1
2013
6
21
35
413
516
60
70
85
919
1014
1113
1213
1
2014
5
22
313
411
59
61
70
83
913
1017
117
129
1
2015
2
22
37
413
53
61
70
81
911
1018
118
1212
1
2016
52
213
313
44
51
60
70
83
94
101
112
120
1
2017
12
219
395
412
56
61
70
811
95
1023
1130
123
1
2018
9
223
367
425
57
61
70
812
924
109
114
121
1
2019
8
218
316
434
523
60
70
83
99
1016
1162
1216
1
2020
9
226
326
419
52
60
70
80