Geografi , 1.1.2019-9.11.2019

Geografi , 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 156 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö156 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 155 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 154 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 37 sekunder)
Kompetens 150 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
214
326
433
519
60
70
82
915
1019
1122