Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

  • Svar 689 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 2.10.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 33729 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö559 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 552 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 546 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 543 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 54 sekunder)
Digital verksamhetskultur126 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 40 sekunder)
Utrustning och programvaror123 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 16 sekunder)
IKT-kunnande127 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2014
2
21
37
40
58
60
70
80
917
1018
113
121
1
2015
0
20
33
45
50
60
70
81
99
103
115
1210
1
2016
21
26
33
43
53
60
70
80
90
100
110
120
1
2017
7
213
341
410
52
60
70
88
96
1019
1127
122
1
2018
13
221
373
422
54
60
70
87
912
104
112
120
1
2019
3
29
316
430
522
60
70
80
97
1011
1172
1221
1
2020
6
223
325
418
52
60
70
81
91
100