Kemi, 2020

Kemi, 2020

  • Svar 228 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö228 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 224 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 222 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 220 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
126
268
352
430
50
60
70
88
91
1018
1118
127